Μυστικός Επισκέπτης Κύπρος

 

Γιατί Να Χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Μυστικού Επισκέπτη;
Η εμπειρία του πελάτη είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις. Αμέτρητες έρευνες δείχνουν ότι τα brands που έχουν μια πελατοκεντρική προσέγγιση και προσφέρουν μια ευχάριστη εμπειρία σε σχέση με τον ανταγωνισμό τους, επιτυγχάνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, υψηλότερες πωλήσεις και κερδοφορία. Σήμερα η παροχή μιας θετικής εμπειρίας στον πελάτη είναι ακόμη πιο σημαντική αλλά και πιο δύσκολα να προσφερθεί. Οι παράγοντες που κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης είναι οι αυξημένες προσδοκίες των καταναλωτών, η παροχή πληροφοριών μέσω διαδικτύου που κάνουν τους πελάτες πιο ενημερωμένους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να παραπληροφορήσουν τους πελάτες και ο οξύς ανταγωνισμός από διεθνή brands. Για αυτό τον λόγο υπάρχει και η υπηρεσία του μυστικού επισκέπτη.

 

Τι είναι η υπηρεσία Μυστικός Επισκέπτης;
Η υπηρεσία “μυστικός επισκέπτης” είναι μια μέθοδος έρευνας για να διακριβωθεί η ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρουν οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας προς τους πελάτες τους. Ελέγχεται κατά πόσο προσφέρουν ποιοτική εξυπηρέτηση με βάση προκαθορισμένων κριτηρίων προσφέροντας έτσι την καλύτερη εμπειρία ψωνίσματος προς τους πελάτες τους. Στο Mystery Shopping επίσης ελέγχεται εάν τηρούνται οι διαδικασίες τις οποίες όρισε η διεύθυνση της επιχείρησης και άλλα κριτήρια και standards. Χρησιμοποιούμε πάντοτε εκπαιδευμένους αγοραστές για να προχωρήσουν σε αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων και των συστημάτων εξυπηρέτησης της επιχείρησης και να αναφέρουν με λεπτομερή και αντικειμενικό τρόπο την εμπειρία τους. Το Mystery Shopping βοηθά τις εταιρείες να κατανοήσουν τι αντιμετωπίζουν οι μέσοι πελάτες τους, ποιες συμπεριφορές του προσωπικού πρέπει να αναγνωρίζονται και να ανταμείβονται και ποιες συμπεριφορές και διαδικασίες θα πρέπει να βελτιωθούν. Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται σε μια συνοπτική ανάλυση και παρουσιάζεται στην διεύθυνση έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για άμεση βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη.

 

Η Μεθοδολογία Που Χρησιμοποιούμε;

ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης
Το πρώτο βήμα αποτελείται από τον σχεδιασμό της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των κριτηρίων που οι μυστικοί πελάτες θα εξετάσουν. Σε αυτό το πρώτο βήμα, μαζί με την διεύθυνση της εταιρείας σας, θα προσδιορίσουμε τα κριτήρια που θα καλύψουμε στην έρευνα.

 

ΒΗΜΑ 2: Δημιουργία της έρευνας
Αφού συλλέξουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, θα δημιουργήσουμε το ερωτηματολόγιο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει ο μυστικός πελάτης. Η έρευνα θα περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις και παρατηρήσεις των μυστικών πελατών. Οι περισσότερες ερωτήσεις θα έχουν κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10 έτσι ώστε εύκολα να ορίζεται ο μέσος όρος για την κάθε ερώτηση και να γίνεται εύκολη σύγκριση με μεταγενέστερες έρευνες. Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα στον μυστικό πελάτη να δώσει τις δικές του παρατηρήσεις σε κάθε ενότητα.

 

ΒΗΜΑ 3: Υλοποίηση Έρευνας Μυστικού Επισκέπτη
Εκπαιδευμένοι μυστικοί επισκέπτες θα υλοποιήσουν την έρευνα σε όλα τα καταστήματα που προεπιλέχθηκαν από την διεύθυνση. Οι μυστικοί πελάτες θα προσθέσουν παρατηρήσεις και σχόλια τα οποία πιθανόν να μην περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο αλλά ένιωσαν ότι είναι σημαντικά να αναφερθούν.

 

ΒΗΜΑ 4: Συγκέντρωση Στοιχείων και Δημιουργία Συνολικών Αποτελεσμάτων
Σε αυτό το στάδιο συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία από τους μυστικούς πελάτες για την δημιουργία συνοπτικών αποτελεσμάτων.

 

ΒΗΜΑ 5: Παρουσίαση αποτελεσμάτων και πρόταση εκπαιδευτικού σεμιναρίου
Μετά από συνεννόηση θα οριστεί μια συνάντηση όπου θα παρουσιάσουμε τα συνοπτικά στοιχεία της έρευνας μαζί με τις παρατηρήσεις των μυστικών πελατών. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας θα προτείνουμε την παροχή εξιδεικευμένου εκπαιδευτικά σεμιναρίου για την βελτίωση των θεμάτων που χρήζουν βελτίωσης καθώς επίσης και την βελτίωση της συνολικής κατάστασης της επιχείρησης. Σε περίπτωση που το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα γίνει αποκλειστικά για την εταιρεία σας με ελάχιστο αριθμό συμμετοχής 8 ατόμων μπορεί να τύχει 100% επιχορήγησης.

 

Περισσότερες Πληροφορίες
Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία του “Μυστικού Επισκέπτη” απλά συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Loading