Δίπλωμα Διοίκησης Γραφείου, Κύπρος

Δίπλωμα Διοίκησης Γραφείου Κύπρος & Ελλάδα

Δίπλωμα Διοίκησης Γραφείου, Κύπρος

Office Management Diploma (Cyprus)

Περιγραφή Διπλώματος:
To δίπλωμα αποτελείται από 5 εκπαιδευτικές ενότητες-σεμινάρια και μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 5 μήνες. Μέσω αυτών των πρακτικών ενοτήτων οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για αποτελεσματική διοίκηση γραφείου. Θα τους βοηθήσει να διεκδικήσουν ή να προαχθούν στην θέση του “Office Manager.” Πέραν από το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των γνώσεων οι εκπαιδευτικές ενότητες είναι εμπλουτισμένες με πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων, υπόδηση ρόλων, στρατηγικό σχεδιασμό έτσι ώστε να είναι να θέση να ανταπεξέλθουν στην θέση του “Office Manager” με ευκολία. Περιλαμβάνει ενότητες όπως διοίκηση γραφείου, πολιτικές διαδικασίες και έντυπα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ποιοτική εξυπηρέτηση, αποτελεσματική είσπραξη οφειλών και ηγεσίας.

 

Πιστοποιήσεις: Courseware Institute of U.S.A.
Το δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο από το Courseware Institute of U.S.A. δίνοντας έτσι την εγκυρότητα και την αξιοπιστία ενός από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς επαγγελματικών προσόντων. Με το τέλος του κάθε σεμιναρίου θα απονέμεται στους συμμετέχοντες πιστοποίηση συμμετοχής και με την ολοκλήρωση και των 5 σεμιναρίων θα απονεμηθεί επιπρόσθετα το Office Management Diploma.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζουν τα καθήκοντα και τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού Office Manager
• Να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν ένα εργονομικό περιβάλλον εργασίας
• Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις σωστές διαδικασίες διαχείρισης γραφείου ή του τμήματος τους
• Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα έγγραφα και τις πληροφορίες της επιχείρησης
• Να διοικούν σωστά ένα ψηφιακό γραφείο
• Να επικοινωνούν αποτελεσματικά μέσω γραπτού ή προφορικού λόγου με άλλους συναδέλφους
• Να κατανοούν τις οικονομικές καταστάσεις και να παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις.
• Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους υφιστάμενους τους και τα άτομα στο γραφείο τους ή στο τμήμα τους.
• Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα διάφορα έργα που αναλαμβάνουν
• Να παρακινούν τους άλλους διευθυντές να εφαρμόζουν τους κανόνες λειτουργίας του γραφείου.
• Nα έχουν τις γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία κατάλληλων εγγράφων και εντύπων που τηρούν το σχετικό νομικό πλαίσιο και καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας τους.
• Να γνωρίζουν για τις τελευταίες τροποποιήσεις που διέπουν το νομικό πλαίσιο ούτως ώστε να βελτιώσουν αλλά και να ανασυντάξουν τα έντυπα που ήδη έχουν στην εταιρεία τους.
• Να αναβαθμίσουν τις πολιτικές, κανονισμούς και άλλα γραπτά έντυπα προσωπικού της Εταιρείας τους.
• Να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους συμμετέχοντες για καλές πρακτικές σχετικές με τις πολιτικές και διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού.
• Να υιοθετήσουν μια πειθαρχημένη στρατηγική σχετικά με τη νομική υποχρέωση της Εταιρείας απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό της με σκοπό την αποφυγή καταγγελιών και δικαστικών διαφορών.
• Να θέσουν διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις λειτουργίες της επιχείρησης και οι διευθυντές να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
• Να καταλάβουν τον αντίκτυπο που έχει η εξυπηρέτηση πελατών στην αύξηση του κύκλου εργασιών.
• Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής εξυπηρέτησης πελατών.
• Να εφαρμόζουν συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης κακής εξυπηρέτησης πελατών.
• Να διαχειρίζονται ομάδες υψηλών αποδόσεων.
• Να εφαρμόζουν στρατηγικές για ταχεία ανάπτυξη της επιχείρησης τους.
• Να διαμορφώνουν μια σωστή πιστωτική πολιτική.
• Να δομούν σωστά την διαδικασία είσπραξης οφειλών.
• Να βελτιώσουν την πολιτική είσπραξης της εταιρείας τους.
• Να διαχειρίζονται σωστά τους οφειλέτες σας έτσι ώστε να γίνεται η είσπραξη και ταυτόχρονα ο πελάτης να παραμένει ευχαριστημένος.
• Να παρακολουθούν και να ενημερώνουν σωστά την κατάσταση με όλους τους οφειλέτες.
• Να γίνουν καλύτεροι ηγέτες – διευθυντές.
• Να θέτουν καλύτερους στόχους για τα τμήματα τους.
• Να κάνουν σωστή αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων.
• Να παρακινούν τους εργαζόμενους να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους.
• Να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ομάδες υψηλών αποδόσεων.
• Να εντοπίζουν όταν υπάρχει χαμηλή παραγωγικότητα και να παίρνουν διορθωτικά μέτρα.
• Να δημιουργούν ομάδες εμπιστοσύνης.
• Να χειρίζονται αποτελεσματικά εργαζόμενους με παράπονα.
• Να κάνουν coaching στα μέλη της ομάδας τους για συνεχή βελτίωση.
• Να βελτιώσουν την επικοινωνία στο τμήμα τους.

 

Το δίπλωμα περιλαμβάνει τις 5 πιο κάτω εκπαιδευτικές ενότητες-σεμινάρια:
1. Ποιοτική Εξυπηρέτηση Για Δημιουργία Πιστών Πελατών
2. Πολιτικές, Διαδικασίες και Έντυπα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Ηγεσία Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση
4. Πιστωτικές Πολιτικές Και Αποτελεσματική Είσπραξη Οφειλών
5. Αποτελεσματική Διοίκηση Γραφείου

 

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Για Δημιουργία Πιστών Πελατών (2 Ημέρες)
Χώρος διεξαγωγής: Adonis Business Academy
Ημερομηνίες: 4 & 5/3/2021
Ώρες Διεξαγωγής: 9:00πμ – 5:30μμ
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

 

Πιστωτικές Πολιτικές Και Αποτελεσματική Είσπραξη Οφειλών (2 Ημέρες)
Webinar: Online Live Training
Ημερομηνίες: 18 & 19/10/2021
Ώρες Διεξαγωγής: 9:00πμ – 5:30μμ
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

 

Αποτελεσματική Διοίκηση Γραφείου Για Αύξηση Παραγωγικότητας (2 Ημέρες)
Χώρος Διεξαγωγής: Adonis Business Academy
Ημερομηνίες: 8 & 9/11/2021
Ώρες: 9:00πμ – 5:30μμ
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

 

Πολιτικές, Διαδικασίες Και Έντυπα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (2 Ημέρες)
Χώρος Διεξαγωγής: Adonis Business Academy
Ημερομηνίες: 25 & 26/11/2021
Ώρες: 9:00πμ – 5:30μμ
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

 

Ηγεσία Για Μέγιστη Επιχειρηματική Απόδοση (2 Ημέρες)
Χώρος Διεξαγωγής: Adonis Business Academy
Ημερομηνίες: 9 & 10/12/2021
Ώρες: 9:00πμ – 5:30μμ
Γλώσσα Εκπαίδευσης: Ελληνικά

 

Η Επένδυση Περιλαμβάνει:
• 5 Certifications. Ένα για κάθε σεμινάριο που ολοκληρώνετε.
• Workbooks και εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα σεμινάρια
• Το δίπλωμα “Office Management”
• Καφές, τσάι και αλμυρά
• Τα γεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν γεύμα το πληρώνουν στο εστιατόριο.

 

Επένδυση Για Αυτοεργοδοτούμενους και Άνεργους
Αρχικό Κόστος: €1,420
Μείων Έκπτωση: €630
Πληρωτέο Ποσό: €790 + (Φ.Π.Α. €150.10)

 

Επένδυση Συμμετοχής Για Εργαζόμενους
Αρχικό Κόστος: €1,420 + (Φ.Π.Α. €269.8)
Επιδότηση: €1,120
Πληρωτέο Ποσό: €300 + (Φ.Π.Α. €269.8)

 

Κάντε Την Εγγραφή Σας Έγκαιρα
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων κάντε την αγορά εισιτηρίου στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Σε περίπτωση που θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την αίτηση και ένας από τους συμβούλους της ακαδημίας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Loading

Start Time

9:00 ΠΜ

4 Μαρτίου, 2021

Finish Time

5:30 ΜΜ

5 Μαρτίου, 2021

Address

Adonis Business Academy